Wstęp i powitanie

Tak oto urodził się nam blog. O naszych względem degustowanych win odczuciach, choć do znawstwa w kwestii tej ani sobie nie rościmy pretensji, ani się nie przyznajemy. Blog przybiera zresztą formę namiętniczka, bo jak dotąd wino bardziej atencją, niż obeznaniem darzyć nam wypadło. Są to jednak jakieś po pamiętniczku popłuczyny, umożliwiające powrót do wrażeń na…